Hoppa till innehåll

INFORMATION

Scroll down for English version

Gefle Metal Festival äger rum 13-15 juli i Gävle i Sverige. Det blir tre dagar fyllda med hård metal som thrash, black, death etc på Gasklockornaområdet i Gävle, Sverige.

Gasklockorna är ett bekant festivalområde för många och det ligger ett stenkast från Gävle centrum med närhet till hotell, vandrarhem, butiker samt tåg och buss. På gångavstånd från festivalområdet finns camping för både tält och husvagnar.

Adress: Atlasgatan 3, 802 86 Gävle

Festivalens öppettider

Torsdag 13:00 – 00:00
Fredag 13:00 – 00:15
Lördag 13:00 – 00:00

Campingens & parkeringens öppettider

Onsdag 12:00 – söndag 12:00

Biljettombyte / Entrékassa öppettider

Onsdag 12:00 – 22:00
Torsdag 12:00 – 23:00
Fredag 12:00 – 22:00
Lördag 13:00 – 22:00

Armbandsutlämning

Fr.o.m onsdag 12 juli 12:00 – 22:00

Armbandsutlämningen sker vid festivalens entré. För att komma in på festivalen behöver du en biljett, all form av plankning är förbjuden och kommer att polisanmälas.

Vi ersätter inte borttappade festivalpass.


Förvaring

Det finns möjlighet att förvara dina saker vid festivalens entré mot en kostnad på 40 kronor per plagg/väska.

Rökning på festivalområdet

Den 1 juli 2019 börjar lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). På grund av detta är det inte tillåtet att röka på Gefle Metal Festival förutom på anvisat rökområde som är beläget bortom toalettområdet.

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Camping

Campingen har öppet från onsdag den 12 juli 12:00 till söndag 16 juli 12:00.

Tältcampingen är på Måsbergets IP .Campingen ligger på gångavstånd till festivalen och du kommer inte in på campingen utan campingbiljett.

Toaletter och duschar finns i anslutning till campingområdet. Det finns campingvärdar som rör sig på campingen, ta kontakt med de om det är något du undrar över eller behöver hjälp med.

Det finns ingen el på campingen och det är heller inte tillåtet att ta med eget elverk.

Information om Husvagn/husbilplatser kommer inom kort.

Regler på campingen

Grillning är endast tillåten på anvisade grillplatser. Engångsgrillar och spritkök får endast användas på dessa platser. Det är ej tillåtet att använda elverk.

Lär känna dina grannar vid campingen och skapa en trygg stämning i ert område.

Följ räddningstjänstens anvisningar gällande avstånd mellan tält och husvagnar, 3 meter mellan varje tält och 4 meter mellan varje husvagn.

Säkerhet

På en festival är det alltid många personer som vistas på samma plats, därför är det viktigt med hög säkerhet. Visa hänsyn och var trevlig mot dina medmänniskor inne på festivalområdet.

Av säkerhetsskäl visiteras alla besökare vid entrén till festivalen. Observera att otillåtna föremål omhändertas och återlämnas ej.

Följande saker få inte medföras in på festival- eller campingområdet:

 • Vapen
 • Droger
 • Glasflaskor
 • Masker
 • Brandfarliga vätskor
 • Fyrverkerier, bengaler
 • Generatorer/elverk
 • Djur
 • Bilbatteri
 • Gasol
 • Sprayburkar

På festivalområdet får nedan inte medföras:

 • Väskor/ryggsäckar större än 40x40x20cm
 • Stolar
 • Paraply
 • Mat & dryck
 • Ljudsystem
 • Systemkameror

Brandsäkerhet

Det finns brandsläckare och utbildad personal spridda över hela festival- och campingområdet. Det är totalt förbjudet att elda inne på festivalområdet och campingen. Grillning på camping får endast ske på anvisade platser.

Sjukvård

Det finns ett stort antal sjukvårdare på plats under festivalen. Sjukvårdspersonalen rör sig över hela festivalområdet och har sjuktält där skadade personer kan tas om hand. Se områdeskartan för sjukvårdstältens placering. Uppsök dessa om du behöver vård eller ta kontakt med närmsta festivalvärd/sjukvårdspersonal vid behov som hjälper er.

Åldersgräns

Enligt socialstyrelsens bestämmelser kring ljudnivåer gäller 13 år för festivalområdet. Rekommenderad ålder för campingområdet är 16 år.

Lokaltrafik

X-trafik kör mellan Gävle Central och Gasklockorna, mer info finns på https://xtrafik.se/

Tillgänglighet

Större delen av festivalområdet består av grus och en del asfalt, det är jämn nivå på marken i det stora hela, vilket gör det lätt att ta sig fram över området.

Betalningar

Det är endast kortbetalning som gäller på barer, foodtrucks och entrén.

Borttappat

Om du tappat bort något under festivalen gå till information beläget vid entrén. Efter festivalen är slut kommer alla upphittade saker att lämnas till polisen i Gävle.

Djur

Djur är inte tillåtna på festival- och campingområdet, detta främst för djurens välbefinnande och säkerhet.

Mat och dryck

Inne på festivalområdet kommer det att finnas ett varierat utbud av foodtrucks och alkohol kommer att serveras. I barerna råder 18 år och du ska kunna uppvisa legitimation i entrén till baren. Ingen medhavd mat eller dryck får tas med in på festivalområdet.

Service

Det finns toaletter på både festivalområdet och campingen.

Ackreditering

Ansökan om ackrediteringar från press & bransch öppnar senare under våren.

Närboende

Visa respekt och hänsyn för boende i området.

Övrigt

Vi ansvarar inte för om enskilda artister skulle ställa in sin spelning och ger därför inte pengarna tillbaka. Vi ersätter inte borttappade festivalbiljetter eller ger pengarna tillbaka vid felköp. Vid entrén genomförs alltid visitering av besökare och väskor. Detta för att säkerställa att otillåtna föremål inte tas in på festivalområdet. Vi förbehåller oss rätten att neka en person tillträde om denna nekar till visitering, detta p.g.a säkerhetsskäl. Inga systemkameror är tillåta, detta av rättighetsskäl. Fotografering med mobiltelefoner och kompaktkameror är tillåtet.

Tänk på att dricka mycket vatten, speciellt om det är varma dagar. Du finner flera vattenstationer inne på området. Se områdeskartan för mer information.

Tänk på att skydda din hörsel, det finns öronproppar att köpa inne på området.

Med reservation för ändringar.

Information in English

Gefle Metal Festival will take Place July 13th – 15th in the city Gävle in Sweden. There will be three days filled with hard metal such as thrash, black, death etc at the Gasklockorna area in Gävle.

Gasklockorna is a well known festival area and it’s walking distance from Gävle City centre. Hotels, hostels and shops are close by and it’s easy to reach the festival with trains and buses. In the festival area’s proximity you will find a camping for tents and caravans.

Address: Atlasgatan 3, 802 86 Gävle

Festival Pass

The age limit is 13 years and the ticket is valid as festival entry Thursday-Saturday.

Tickets can be purchased here.

Stage area opening hours

Thursday 13:00 – 00:00
Friday 13:00 – 00:15
Saturday 13:00 – 00:00

Camping & parking opening hours

Wednesday 12:00 – Sunday 12:00

Wristbands / entrence opening hours

Wednesday 12:00 – 22:00
Thursday 12:00 – 23:00
Friday 12:00 – 00:00
Saturday 13:00 – 23:00

Wristband exchange

From Wednesday 12th July 12:00 – 22:00

Your ticket will be exchanged for a wristband and the exchange is situated at the festival’s entrance.

A lost wristband will not be refunded.

Coatcheck / locker

It is possible to store your things at the entrance of the festival for 40 SEK per garment/bag.

Smoking

Due to Swedish Law smoking is prohibited in the festival area except in the designated smoking area.

Camping

The camping area opens Wednesday 12th July 12:00 and closes Sunday 16th of July 12:00.

The tent camping is at Måsbergets IP.  The camping site is walking distance from the stage area. There are showers and toilets in the camping area.

If you need any help at the camping, please ask any of the camping hosts that work there.

Please note that there is no electricity at the camping and it’s not allowed to bring your own power generator.

Information about the caravan/motorhome camping will be available shortly.

Camping rules

Grilling is only permitted in designated grill areas. Disposable barbecues and spirit stoves may only be used in these places. It is not permitted to use power stations/generators.

Get to know your neighbours at the campsite and create a safe atmosphere in your area.

Follow the rescue service’s instructions regarding the distance between tents and caravans which is 3 meters between each tent and 4 meters between each caravan.

Safety

There will be a lot of people in a limited area so safety is a high priority. Please show respect and consideration to other festival visitors. For safety reasons, all people will be searched at the entrance.

Please note that the following items aren’t allowed in the stage area or in the camping area:

 • Weapons
 • Drugs
 • Glass bottles
 • Masks
 • Flammable fluids
 • Pyrotechnics
 • Power generators
 • Animals
 • Car batteries
 • Gasol
 • Spray cans

In addition to this, the following items aren’t allowed in the stage area:

 • Bags, backpacks etc larger than 40x40x20cm
 • Chairs
 • Umbrellas
 • Food & drinks
 • Sound systems
 • SLR cameras and similar cameras
Fire Safety

There are fire extinguishers and trained staff both at the festival area and the camping area. All fires are totally forbidden. Grilling can be done at designated areas.

Medics

There are a lot of medics at the festival area. Please check the festival map to find the medics tent.

Age Limit

Due to the Swedish authorities’ rules regarding noise limits, we have an age limit which is 13 years. Recommended age limit for the camping area is 16 years.

Local Travel

X-traffic runs between Gävle Central and Gasklockorna, more info is available at https://xtrafik.se/

Accessibility

Most of the stage area consists of gravel and some asphalt. The ground is generally levelled, which makes it easy to get around the area.

Payments

The bar, foodtrucks and entrence accept only card.

Lost and Found

Please go to the information close to the entrance if you have lost anything. After the festival all found items will be delivered to the Gävle police.

Food and drinks

Inside the festival area there will be a good variety of food trucks and alcohol will be served. The age limit is 18 for alcohol and you must be able to show identification at the entrance to the bar.

You cannot bring food or drinks to the stage area.

Facilities

There are toilets in both the stage area and the campsite.

Accreditation

Our accredition system will open later in during the spring.