Hoppa till innehåll

HÅLLBART

Gefle Metal Festival hållbarhetspolicy

Gefle Metal Festival ska vara den mest hållbara rockfestivalen i Sverige i förhållande till sin storlek. Vi ser hållbarhet ur de tre dimensionerna social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet som alla samspelar med varandra. Gefle Metal Festival ska vara ett evenemang som allmänheten förknippar med social och ekologisk hållbarhet.

 • Vi ska:
 • Se till att samtliga besökare oavsett kön, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsvariation ska känna sig trygga och välkomna.
 • Att festivalen ska vara en plats där det är rent och snyggt och där trygghet är en självklarhet både för besökare, artister och personal.
 • Aktivt arbeta för att göra så stor skillnad inom den miljömässiga hållbarheten inom de områden där vi har störst möjlighet att påverka, där vi bland annat ska fokusera på att:
  • öka mängden ekologisk mat
  • öka mängden källsorterade sopor
  • se till att grön el används och
  • försöka minska bilåkandet till festivalen
 • Se till att ständig förbättra oss från år till år

Gefle Metal Festivals fokusområden inom hållbarhet är transporter, säkerhet och renlighet. Det innebär att vi satsar på att få artister, publik och personal att resa på ett hållbart sätt, att festivalen ska vara säkert och tryggt för samtliga och att festivalen ska vara så ren och välstädad som det går.