Hoppa till innehåll

FAQ flytten till 2022

English version below

Behöver jag göra något om jag vill använda 2020 eller 2021 års biljett till
nästa års festival?
 Nej, din biljett kommer automatiskt att vara giltig för samma
festivaldagar nästa år. Du behöver alltså inte göra någonting.
 
Gäller detta alla sorters biljetter?
Ja, oavsett om det är endagsbiljett, tvådagarsbiljett eller tredagarsbiljett så
gäller de till motsvarande dagar 2022. Även biljetter till camping, VIP och
parkering gäller till nästa år.

Jag fick ett presentkort förra året då jag valde att behålla min biljett, vad
händer med detta?

Vi förlänger giltighetstiden på dessa mer ett år, du behöver inte göra något.

Om jag väljer att återlösa min biljett nu, gäller då fortfarande mitt
presentkort?

Nej, om du väljer att återlösa din biljett nu så kommer detta presentkort
makuleras per automatik.

Var kan jag använda mitt presentkort?
Presentkortet fungerar för de biljetter vi säljer via Tickster.com, du kan
använda det till festivalbiljetter för 2022 eller 2023 eller till Avantasia som
spelar på området dagen innan festivalen, den 13 juli 2022.

 
När är Gefle Metal Festival nästa år?
Datumen blir 14-16 juli 2022.

Vad händer med den planerade konserten med Avantasia?
Konserten flyttas till 13 juli 2022 och köpt biljett gäller till det nya datumet och
du som biljettköpare behöver inte göra något.
 

När öppnar campingen nästa år?
Campingen öppnar den 13 juli 12:00
 
Kan jag byta dag på min redan inköpta endagsbiljett (till exempel byta en
inköpt fredagsbiljett 2020/2021 mot en lördagbiljett 2022)?

När samtliga speldagar för 2022 är klara kommer det att finnas möjlighet till
byte av endagsbiljett. Kontakta i så fall Tickster för hjälp.
 
Vad händer med min parkeringsbiljett eller campingbiljett för 2020?
De biljetterna kommer att gälla för 2022, du behöver inte göra någonting.
 
Hur gör jag om jag köpt en paketresa via ett bussbolag?
Kontakta den du köpt av så hjälper de dig.
 
Vad händer om jag har bokat ett hotellrum eller hyrt en privat boende?
Kontakta den du hyr av så hjälper de dig med ombokning.
 
Jag vill ändå åka till Gasklockorna i juli i år och hänga på campingen, kan jag
göra det?

Nej, det är inte möjligt. Campingen och Gasklockorna kommer inte att vara
öppna och vi avråder starkt från att överhuvudtaget ta sig till festivalområdet.

English FAQ

Do I need to do anything if I want to use my ticket for 2020 or 2021 to next
year’s festival?

You don’t need to do anything, the ticket will be valid for the same days it
originally was valid for. This goes for all tickets – one day tickets, two day
tickets, three day tickets, camping tickets, VIP tickets and parking tickets.

I received a giftcard last year, what will happen with this one?
The validity time will be extended with one year, you don’t need to do
anything.

If I now choose to get a refund for my ticket, will my giftcard still be valid?
No, if you get a refund then your giftcard will automatically be cancelled.

Where can I use my giftcard?
The giftcard can be used for all the tickets we sell at www.tickster.com, you can
use it for festival tickets for 2022 or 2023 or to the Avantasia show which takes
place July 13 th 2022.

What are the dates for Gefle Metal Festival next year?
The dates are July 14 th -16 th 2022.

What happens with the Avantasia show?
The concert will be postponed to July 13 th 2022. Your ticket will be valid for the
new date and you don’t need to do anything.

When does the camping open next year?
The camping opens July 13 th at 12.00 noon.

Can I exchange my oneday ticket to another day (for instance exchange a
Friday ticket bought for 2020 or 2021 into a Saturday ticket for 2022)?

When all the exact dates for each band are announced then there will be a
possibility to exchange oneday tickets. Please contact Tickster for more details.

What will happen with my parking ticket or camping ticket for 2020 or 2021?
The tickets will be valid for 2022, you don’t need to do anything.

What do I do if I have bought a package trip through a travel agent or a bus
company?

Contact the company you have bought the package from and they will help
you.

What will happen if I have booked a hotel room or another lodging?
Contact the company or the person you have booked with and they will help
you.

I want to travel to Gasklockorna in July this year and just hang out at the
camping, can I do this?

No, this is not possible. The festival area and the camping site will not be open
and we strongly advice from travelling to the area.